Startup inkubátor

Posláním inkubátoru je pomáhat startupům k průniku na trh. Lákáme talenty a jejich startupy do konzultací posouvající jejich myšlenky kupředu a do jednání o možné spolupráci a financování. Rádi do zajímavých nápadů vstoupíme technologicky, nebo pomůžeme sehnat financování napojením na již fungující platformy a angel investory.